Jiu-jitsuschool - Magda de Sutter

DE BETEKENIS VAN JIU-JITSU

Jiu-Jitsu is geen vechtsport, maar dè zelfverdedigingskunst bij uitstek. Door middel van talloze afweren, verrassingstechnieken, tegenaanvallen en kennis van het menselijk lichaam is er steeds de mogelijkheid om aan een aanval te ontsnappen (of op zijn minst drastisch in te tomen), en om, indien nodig, een tegenzet te plaatsen.

Agenda Calendrier de randonnées de vélo-tout-terrain (VTT) beoogt het gebruik van het volledige lichaam. Een juiste houding en aanwending van elk lichaamsdeel apart zorgt voor de grootste efficientie bij het uitvoeren van de technieken. De grepen omvatten bewegingen van armen, benen, voeten, handen, de romp, … kortom, elke spier treedt in werking. Jiu-Jitsu wordt getraind in een dojo (oefenzaal), op een tatami (oefenmat). Er wordt gewerkt met een oefenpartner. Om de grepen optimaal en realistisch te kunnen uitvoeren leren we eerst goed vallen. Vallen moet men kunnen met een lach, om zonder pijn terug op te staan. Deze valtechnieken zijn tevens zeer bevorderend voor de beweeglijkheid en controle over je lichaam.

Onze sport kent géén eigenlijke competitie. De vordering in de grepen leidt immers naar het volledig uitschakelen van de aanvaller (werken op vitale plaatsen) en dit is competitief onmogelijk. Maar … het volhouden, de vooruitgang die je maakt en de grenzen die je verlegt (fysisch èn psychisch) zijn wel een mooie competitievorm met enkel en alleen jezelf !

HET YIN YANG SYMBOOL

Geschiedenis

Yin Yang is een zeer oud filosofisch concept van rond 2100 voor Christus uit de Xia Dynastie. Volgens dit concept heeft alles in het leven een positieve en een negatieve kant, en wijzigt alles voortdurend. Rond 1060 voor Christus werd het Yin Yang concept beschreven in een boek met de titel ‘Yi’, ‘Yi Jin’ of ‘Zhou Ji’, geschreven door Ji Chang, ook Zhou Wenwang genaamd, die toen markies was tijdens de Shang Dynastie. Zijn zoon Ji Fa, ook Zhou Wuwang genaamd, werd later de eerste koning in de Zhou Dynastie. Het boek waarover sprake is ook verschenen onder de tegenwoordig beter bekende titel ‘I Ching’ en werd later vertaald in het engels onder de titel ‘The Book of Change’. De legende over het ontstaan van dit boek is vrij indrukwekkend. Ji Chang werd gevangen genomen door de laatste koning van de Shang Dynastie omdat hij ervan werd beschuldigd de Shang Dynastie omver te willen werpen, en werd vastgehouden in een heel diepe, uitgedroogde waterput. Ji Chang liet zich niet ontmoedigen en bleef ondanks alles optimistisch. Hij geloofde dat de situatie zowel positieve als negatieve kanten had, en dat de positieve kant naar voor zou komen als de situatie op een correcte manier zou be-invloed worden. Tijdens zijn oncomfortabele verblijf stelde hij het boek ‘Yi’ samen. De historici spreken over ‘samenstellen’ en niet over ‘schrijven’, omdat het hele Yin Yang concept, en alle theorieen, gebeurtenissen en bewijzen ervan al lang voor zijn tijd bestonden. Hij verzamelde dus al het werk dat geleerden voor hem al hadden gedaan, en maakte er een overzichtelijk geheel van. Later werd hij bevrijd door zijn zoon Ji Fa, die de Shang Dynastie omverworp en de eerste koning van de Zhou Dynastie werd, welke over een periode van meer dan 800 jaar over China zou heersen.

Het Yin Yang symbool wordt gevormd door 2 vissen, de ene yin en de andere yang. Niemand weet door wie het symbool is ontworpen. Volgens de legende, beschreven in zeer oude Chinese boeken, werd het voor het eerst gevonden op de rug van een heilige draak. Volgens de laatste onderzoeken die gedaan werden in de 1970-er jaren, werd de plaats gevonden waar het idee voor het symbool hoogstwaarschijnlijk werd opgedaan. Deze plaats is gesitueerd tussen de Xian- en Henan provincies van het hedendaagse China waar indertijd de Xia Dynastie (2100 v.c.), de Shang Dynastie (1600 v.c.) en de Zhou Dynastie (1066 v.c.) hun hoofdsteden hadden. Het is een punt waar twee oude rivieren samenkomen: de ene wordt ‘Wei’ genoemd en heeft een gele kleur (het is een aftakking van de “Gele rivier”), en de andere wordt ‘Jing’ genoemd en is volledig helder. Daar waar ze samenkomen duwen de waters tegen elkaar, maar ze vermengen zich niet. Ze circuleren rond elkaar, zodat ze een grote trage draaikolk vormen. Dit kan enkel vanop een afstand waargenomen worden, en op die manier lijken ze heel erg op de twee yinyang vissen die in elkaar verstrengeld zitten. Er bestaat trouwens een Chinees gezegde over dit merkwaardig natuurkundig fenomeen: ‘Jin Wei Fen Ming’ (‘Jin en Wei vermengen zich nooit’), dat zoveel wil zeggen als ‘een duidelijk standpunt innemen’.

In de oude Chinese scholen werd alles gebaseerd op de natuur, zoals de maan, de sterren, de dieren, de bergen en de waters. De yin yang theorie is bv gebaseerd op de verschillende maanstanden: volle maan is yang, nieuwe maan is yin; yang verandert in yin, yin terug naar yang, zonder yang is er geen yin, en zonder yin is er geen yang: er is steeds een evenwicht in de overgangen.
Enkele voorbeelden uit het dagelijkse leven zullen dit verduidelijken.
Werken en rusten is yang en yin. Je werkt en je wordt moe: hierdoor moet je rusten. Door te rusten krijg je weer kracht en kan je terug werken. Je kan niet altijd doorgaan met werken, maar je kan ook niet altijd blijven rusten; je moet steeds opnieuw veranderen.
Een ander voorbeeld is het voortbewegen van een fiets: is de pedaal omhoog, dan is dat yang, en als hij beneden is, is dat yin. Je trapt de pedaal naar beneden, hiermee verandert de yang in yin, vervolgens komt hij terug naar boven, en wordt hij terug yang. Zonder de yang positie kan je niet naar de yin gaan, en zonder yin kan je niet terugkeren naar yang. En uiteindelijk geraak je zonder deze wisselwerking met je fiets geen meter verder!

Laat ons dit even projecteren op de beoefening van jiu-jitsu.
Als je een vuistslag geeft, moet je eerst je arm naar achter bewegen. De slag naar voor is yang, en het terugtrekken naar achter is yin. Dus, zonder yin is er geen yang, m.a.w. je kan geen slag geven zonder eerst je arm naar achter te trekken (ook al is die achterwaartse beweging niet groot, ze moet er altijd zijn !!)

Het symbool

Yin Yang op een westerse wijzeHet Yin Yang symbool, ook ‘Tai-Chi’ genoemd, wordt dikwijls op verschillende manieren en posities afgebeeld. Nochtans, als je het concept goed begrijpt, is er maar 1 correcte manier! Hier volgt een uitleg.
Zoals eerder al vermeld, bestaat het Yin Yang concept uit 2 tegengestelde dingen, die steeds in evenwicht zijn. Die tegengestelde zaken vervangen elkaar steeds opnieuw in een natuurlijke cyclus. Zoals de verschillende seizoenen, die steeds een periode van warmte afwisselen met een van koude, wisselen yin en yang steeds van actief naar passief, van donker naar licht, … en omgekeerd.
Het Oosterse beeld van die tegenstellingen staat haaks op het Westerse: onze, dus Westerse, afbeelding zou lijken op de tekening hiernaast.

Dit komt omdat wij de dingen in het leven bekijken als wit “of” zwart, als goed “of” kwaad. In de Chinese (of meer bepaald de Oosterse) kijk is er steeds een overgang: er is geen goed of kwaad, maar een evenwicht tussen de twee, en steeds een overgang van het ene in het andere. Yin en yang kunnen verder worden verklaard als een dualiteit dat nooit kan bestaan zonder beide delen. Hieronder krijgt u een idee hoeveel tegengestelden door zo’n simpel symbool kunnen afgebeeld worden:

Yang
yinyang.gif (2208 bytes)

Yin
Actief Passief
Warm Koud
Leven Dood
Zomer Winter
Mannelijk Vrouwelijk
Dag Nacht
Oneven Even
Zon Maan
Vuur Water

Wat ook nog zichtbaar is in het yin yang symbool is dat er steeds een klein stukje yin is in de yang, en een klein stukje yang in de yin, net zoals midden in de winter een zaadje klaar ligt om tot leven te komen, of in een hete zomer een plotselinge storm verkoeling kan brengen.

De 8 trigrammen

Het Yin Yang symbool wordt dikwijls afgebeeld samen met 8 bijkomende symbolen: de trigrammen. Deze worden zo genoemd omdat ze telkens zijn samengesteld uit 3 delen. Het totaalbeeld van de trigrammen wordt de Ba Gua (of ook: Pa Kua) genoemd: dat betekent, letterlijk vertaald, “8 huizen”. Elk deel vormt een volledige of een onderbroken lijn, die op zich weer Yin (onderbroken lijn) en Yang (volledige, ononderbroken lijn) voorstellen.Yang
Yin

De trigrammen worden bekeken van onder naar boven op de volgende manier:

Oudste
Middelste
Jongste------ Hemel
Mens
Aarde
Ze kunnen voorgesteld worden rondom een cirkel in elke mogelijke combinatie t.o.v. elkaar. Hierdoor kunnen er tot 40.320 mogelijke combinaties voorkomen (als je nog iets van wiskunde kent, kan je dit narekenen: 8 symbolen betekent “8!” (= 8 faculteit of 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 ) combinatiemogelijkheden).

De trigrammen worden samengesteld tot hexagrammen (6-delig), omdat ze als trigrammen op zich staan voor ideeën, staten (toestanden) of dingen, terwijl hun ontwikkeling tot hexagrammen het relationele element introduceert, het onderlinge samenspel van deze ideeën, staten en dingen, en hun wederzijdse beïnvloeding. Dit symboliseert overigens de totale manifeste wereld in haar samenspel van krachten van aantrekking en afstoting. De hexagrammen verbeelden ook de onophoudelijke voortgaande levensstroom of levenskracht, waarbij de ene vorm plaats maakt voor en aanleiding is tot zijn tegendeel, dood volgend op leven, en leven op dood, in een eeuwige cyclische transformatie.

Als u meer wil weten over alles wat betreft yin en yang, trigrammen en hexagrammen, kan u steeds een opzoeking doen via een zoekmachine (bv. Google ), waardoor u honderden links verkrijgt met een heleboel informatie.

FAQ (REGELMATIG GESTELDE VRAGEN)

Vanaf welke leeftijd (en tot welke leeftijd) kan je mee op de mat?
Vanaf 5 jaar mag je bij de aangesloten scholen van Jiu-Jitsuschool Magda De Sutter meedoen. Er is in principe geen maximum leeftijd. Je bepaalt zelf of je je fit genoeg voelt om nog een sport zoals deze mee te doen of niet. Er worden in geen geval extreme eisen gesteld!

Is deze sport geschikt voor zowel mannen als vrouwen?
Absoluut! De gedachte achter Jiu-Jitsu is dat je je kan verdedigen tegen een sterkere tegenstander. Het is de bedoeling dat je door zo weinig mogelijk kracht te gebruiken een aanvaller kan uitschakelen. Dat doe je door techniek en snelheid!

Ik heb nog nooit iets van sport gedaan. Is dat een beletsel?
Nee. Je hoeft echt geen atleet te zijn, of super-lenig zoals bijvoorbeeld een Jean‑Claude Van Damme of Bruce Lee. De lenigheid en snelheid wordt stilaan opgebouwd op je EIGEN tempo! Onze denkwijze hierachter is dat je je lichaam geen plezier doet met het te forceren!

Wat is Jiu-Jitsu?
Letterlijk betekent het “zachte kunst”, een zelfverdedigingskunst. Dit wil niet zeggen dat je een aanvaller met fluwelen handschoenen aanpakt, maar dat je je tegenstander op een doeltreffende manier zal uitschakelen, op de meest effectieve en snelle manier, zonder een “gevecht in regel” uit te lokken. Zie ook verder op deze website …

Kan deze sport ook beoefend worden door mensen met een handicap?
Onze Shihan, Magda De Sutter, geeft inderdaad ook les aan mensen met een handicap. De oefeningen worden uiteraard wat aangepast, maar deze mensen hoeven zeker niet weerloos te zijn tegenover agressievelingen!

Wat is het verschil met Judo? (of met een andere “vecht”-sport?)
Jiu-Jitsu is een heel oude sport, die al eeuwen lang bestaat. Judo is nog niet zo oud, en is ontstaan vanuit de behoefte om, vertrekkende van Jiu-Jitsu technieken, een competitievorm te cre-eren, vandaar de gelijkenissen met Jiu-Jitsu. Dit wil niet zeggen dat Judo minderwaardig zou zijn, het is gewoon een andere kijk. Ook met andere “vecht”-sporten zijn er veel gelijkenissen, maar telkens is de achtergrond wat verschillend.

Welke kosten zijn er verbonden aan het lidmaatschap bij een van de scholen?
Je moet rekening houden dat er, buiten het maandelijkse lesgeld, nog andere kosten zijn, zoals: verzekering (jaarlijks), inschrijving in de federatie (eenmalig), kimono (in de clubs verkrijgbaar), lidgeld (= niet hetzelfde als lesgeld) (jaarlijks) … Als je de juiste prijzen wil weten, kan je contact opnemen met de Shihan, of anders even in een van de clubs binnenwippen. Het laatste is misschien nog de beste mogelijkheid, want dan kan je meteen even kennismaken, en zelfs een keertje meedoen, zonder verbintenissen!

Wat is de volgorde van de verschillende gordels, en wat betekenen ze?
De volgorde van de (gekleurde) gordels is als volgt: wit, geel, oranje, groen, blauw, bruin (deze 6 worden ook kyu-graden genoemd) en zwart. Vanaf de zwarte gordel is het nog niet gedaan, want dan beginnen de “dan”-graden: in zwart begin je met de 1e dan, vervolgens de 2e enzovoort … Deze gekleurde gordels zijn NIET bedoeld om elkaar de loef af te steken, maar laten zien hoever je gevorderd bent, zodat je met elkaar rekening kan houden. Het spreekt vanzelf dat een witte of een gele gordel technisch nog niet zo ver staat als een blauwe of bruine gordel.

Waarom wordt er zoveel gegroet?
Het groeten tijdens de les is zeer belangrijk! Het toont respect, niet alleen voor een persoon, maar zelfs voor de omgeving waarin je werkt. Daarom wordt er gegroet wanneer je de dojo (= oefenzaal) binnenstapt, voor je de tatami (= oefenmat) opgaat, voor je begint aan de opwarming (met de lesgever(s)), en voor en na je met je partner begint te werken. Ook als je een techniek komt vragen aan de lesgever wordt er eerst gegroet. Dit alles is overgenomen van de Japanse manier van werken en toepassing van beleefdheid en respect.

Hoe voorkom je blessures bij het vallen?
Door techniek! Bij de meeste valoefeningen zal je jezelf tot een “bolletje” oprollen. Je zal ook “afslaan”, m.a.w. je breekt je val door heel hard met je voor-arm op de tatami te slaan. Dit doe je ook tegelijk met hard te roepen (zie hieronder).

Wat is de zin van het “roepen” bij het vallen?
Hoewel het heel dikwijls wordt onderschat, is het “roepen” bij een val heel belangrijk. Niet alleen zal het de kracht bij het “afslaan” vergroten, maar, belangrijker nog, zullen je longen, door het harde “roepen”, zich vlug ledigen, zodat er zich geen overdruk voordoet. Deze overdruk kan een heel onaangenaam gevoel geven! De roep die je hoort is de “kiai”. Een goede “kiai” wordt niet gegeven vanuit de keel, maar vanuit de onderbuik.

Moet je veel Japanse woorden leren als je aangesloten bent?
Er zijn een aantal Japanse woorden die je moet kennen, maar in onze school wordt dat tot een minimum herleid. Daar Jiu-Jitsu in principe geen competitiesport is (hoewel er wel bepaalde competitievormen bestaan), zijn deze Japanse termen minder belangrijk dan bij bv. judo of karate.

Wat zijn de graden van de verschillende lesgevers (monitors), en wat is het verschil?
In onze school bestaat er een hele hierarchie binnen de monitorsgroep. Dit komt doordat er een onderscheid wordt gemaakt tussen monitors met een minder lange ervaring en degenen die al vele jaren mee les geven. De eerste groep zal bv. geen nieuwe technieken mogen aanleren, terwijl de meer ervaren monitors, afhankelijk van hun graad, technieken mogen aanleren tot een bepaalde gordel.
Dit zijn de monitor-graden:

Kan ik alleen lid worden bij het begin van het (school)jaar?
Nee, je kan eender wanneer aansluiten. Doordat bij het begin van een nieuw schooljaar veel nieuwe inschrijvingen komen, heb je wel het meeste kans om samen te starten met een partner, zodat je samen de grepen kan doorlopen.

Als ik ergens midden in het werkjaar aansluit bij een van de scholen, kan ik dan wel een partner vinden om mee te werken?
Dit zal nooit een probleem zijn. Desnoods word je geplaatst bij 2 andere leden: op die manier gaat ieder om beurt een greep oefenen, zodat iedereen evenveel kans krijgt om de technieken uit te voeren.

Wordt je agressief van een sport zoals deze?
Je wordt zeker niet agressiever van Jiu-Jitsu dan van pakweg voetbal! Wel integendeel. Doordat je moet leren jezelf en je bewegingen te beheersen (want anders zouden er heel wat kwetsuren voorkomen!), zal je zelfs rustiger worden, en meer relativeren. Onze sport wordt trouwens dikwijls door de medische wereld aangeraden!

Wordt er ook met wapens gewerkt?
Het principe van Jiu-Jitsu is, dat je je leert verdedigen tegen een al dan niet gewapende tegenstander. In die zin worden dus inderdaad wapens gebruikt door je partner als je een greep oefent. Dit zijn wel, uiteraard, namaak-wapens: houten messen en matrakken, geweren en revolvers, … Buiten de vaste grepen, worden er door de shihan soms ook speciale trainingen gegeven waar er gebruik wordt gemaakt van wapens om je te verdedigen.

Wanneer en hoe krijg je een andere (hogere) gordel?
Bij elke gordel hoort een aantal technieken die je moet kennen. Als je deze technieken vele malen hebt geoefend, ben je in principe klaar om voor die gordel een examen (proef) af te leggen. Deze examens gaan door op 4 verschillende, op voorhand vastgelegde, tijdstippen binnen het werkjaar, en gelden voor alle aangesloten scholen. Alle grepen die je voor de gordel hebt geleerd moet je dan uitvoeren met een monitor. De shihan of een van de hogere monitors zullen dan hierop punten geven. Vanaf zwarte gordel wordt je beoordeeld door een jury, bestaande uit de Shihan en een of meer andere leraars van buiten de school.

Wat is de betekenis van het yin yang symbool, en wat heeft het te maken met deze sport?
Het yin-yang symbool heeft een algemene, universele betekenis. Het heeft alles te maken met evenwicht, in je eigen leven en dat van anderen. Dit is eigenlijk een prachtig symbool, dat zeker van toepassing is op onze sport. Bij ons is evenwicht, zowel op fysisch als op psychisch niveau van heel groot belang. Meer informatie over dit symbool kan je verder op onze site verkrijgen.

Kan ik een (gratis) proefles krijgen?
Iedereen die wil kennis maken met onze school raden wij aan om inderdaad eens een (of zelfs enkele) proefles(sen) mee te maken, vermits je op die manier het beste kan aanvoelen wat onze sport inhoudt.

Ik heb gehoord dat er heel wat technieken aangeleerd worden. Krijg je daar ook een schriftelijke copie van?
Bij inschrijving in onze school krijg je een heleboel papieren mee, zoals o.a. het inwendig reglement en de lijst met technieken voor de witte gordel. Telkens je met succes de proeven van een bepaalde gordel hebt doorstaan, en je hebt je nieuwe gordel bij de uitreiking ontvangen, verkrijg je bij de shihan een schriftelijke copie van de technieken voor de volgende gordel.

Hoe dikwijls kan je trainen per week?
Zoals je ook op deze website kan zien (in het menu “Scholen”) heeft elke school 2 trainings-dagen per week. Iedereen die in een van onze scholen is aangesloten kan zonder bijkomende kosten steeds in een andere komen trainen.

Hoe lang duurt het voor je een zwarte gordel hebt? Ben je dan volleerd?
Dit hangt voor het grootste deel van persoon tot persoon af. Je mag zeker niet uit het oog verliezen dat je eerst alle vorige gordels grondig moet kennen, en dat je fysisch zeer goed in orde moet zijn, want de proef voor zwarte gordel is vrij zwaar. Ook moet je bij ons minimum 18 jaar oud zijn!
Wat de tweede vraag betreft: je bent NOOIT volleerd! Het mooie van jiu-jitsu (en dat geldt trouwens ook voor andere budo-sporten) is, dat je je steeds kan verbeteren. Zelfs onze shihan, die toch reeds meer dan 35 jaar actief op de mat staat, zegt dat ze elke dag nieuwe dingen bijleert!

Ben je als lid verzekerd tegen ongevallen?
Vanaf de inschrijving, en dan verder jaarlijks betaal je een democratische som voor de verzekering. Zulke verzekering is nodig voor eventuele kwetsuren die worden opgedaan tijdens de training (zie ook de volgende vraag).

Gebeuren er veel ongevallen tijdens de trainingen?
In tegenstelling tot wat er misschien gedacht wordt rond onze sport gebeuren er heel weinig ongevallen! Dit komt doordat in onze school heel veel aandacht wordt gegeven aan een correcte opwarming. Zo nu en dan eens een blauwe plek kan wel meer frekwent voorvallen.

CLUBS

Brasschaat Maria-ter-Heide
MTH
Jiu-Jitsuclub Maria-ter-Heide

G.I.B.O. - Heide
Bredabaan 1093
2930 Brasschaat - Maria-ter-Heide

Maandag : 18.30 - 19.30 5 - 10 jarigen

19.30 - 20.30 10 - 14 jarigen
20.30 - 22.00 14+ en volwassenen
Donderdag : 18.30 - 19.30 5 - 10 jarigen

19.30 - 20.30 10 - 14 jarigen
20.30 - 22.00 14+ en volwassenen
Inlichtingen: Tel.: 03/651.75.79 / 03/663.00.47

Stabroek
Stabroek
Akijama Stabroek

P.I.T.O. (Sporthal)
Laageind 19
2940 Stabroek

Dinsdag : 18.30 - 19.30 5 - 12 jarigen
19.30 - 21.00 13+ en volwassenen
Zaterdag : 10.30 - 11.30 5 - 12 jarigen

11.30 - 13.00 13+ en volwassenen
Inlichtingen: Tel.: 03/651.75.79 / 03/568.94.03

Schoten
MTH
Akijama Schoten

Sporthal Basisschool Bloemendaal
Paalstraat 285
2900 Schoten

Woensdag : 17.30 - 18.30 5 - 7 jarigen

18.30 - 19.30 7 - 10 jarigen

19.30 - 20.30 10 - 14 jarigen
20.30 - 22.00 14+ en volwassenen
Vrijdag : 17.30 - 18.30 5 - 7 jarigen

18.30 - 19.30 7 - 10 jarigen

19.30 - 20.30 10 - 14 jarigen
20.30 - 22.00 14+ en volwassenen
Inlichtingen: Tel.: 03/651.75.79 / 03/663.00.47

Brasschaat
MTH
Yin-Yang

Voor mensen met een handicap

Provinciaal sportcentrum Peerdsbos
Bredabaan 31
2930 Brasschaat

Zondag : 11.00 - 12.30
Inlichtingen: Tel.: 03/651.75.79

SHIHAN MAGDA DE SUTTER

Shihan Magda
Curriculum Vitae

a) Persoonlijke Gegevens:

Naam : De Sutter
Voornaam : Magda
Geboorteplaats: Brasschaat
Beroep: Docent Jiu-Jitsu (Shihan)
Adres: Brasschaat, Donksesteenweg 139
Telefoon : +32(0)3.651.75.79
E-mail: Via contact website

b) Overzicht loopbaan :

1 april 1966:Aanvang Jiu-Jitsu opleiding in de Jiu-Jitsu club te Berchem onder leiding van Prof. A. Pieters
februari 1967 :Oprichting Jiu-Jitsu club te Maria-ter-Heide onder begeleiding van Prof. A. Pieters
10 februari 1968 :Monitrice kadetten
1 november 1969:1ste Dan
september 1974:Oprichting Akijama Schoten
Sinds 1975 :Docent Jiu-Jitsu in M.P.I. Stichting Quadens
4 mei 1975 :2de Dan
24 Oktober:Trainer bij B.L.O.S.O
Sinds 1977:Docent aan het Christus Koning Instituut
5 maart 1978 :3de Dan
september 1978:Oprichting Akijama Stabroek
7 december 1980:4de Dan
sinds 1984 :Docent sportkampen ingericht door de gemeentelijke sportdienst te Brasschaat, Kapellen, Ekeren en Stabroek
3 maart 1988:5de Dan
september 1989:Oprichting Akijama Lokeren
sinds 1992:Zelfverdeding voor vrouwen te Lokeren
sinds 1992 :Docent aan het PILO te Deurne
17 maart 1996:6de Dan
14 mei 2000:7de Dan
4 maart 2007:8e Dan

c) Toelichting bij de beroepsactiviteiten

Behaalde op 1 november 1969 te Machelen bij de Belgische nationale Jiu-Jitsu federatie de graad van zwarte gordel 1ste dan.
Sinds september 1974 wordt er in een eerste fase lesgegeven aan de Jiu-Jitsuschool te Schoten, vervolgens werden de scholen van Stabroek(1978) en Lokeren (1989) opgericht.
Behaalde op 4 mei 1975 te Machelen bij de Belgische nationale Jiu-Jitsu federatie de graad van zwarte gordel 2de dan.
Sinds 1975 wordt er les gegeven aan het Medisch Pedagogisch Instituut (M.P.I.) Stichting Quadens met als voornaamste doelgroep jongeren van 12 tot 21 jaar dewelke:
mentaal gehandicapt zijn
een sociaal onaangepast gedragspatroon vertonen
leermoeilijkheden hebben
(Referentie: De heer Directeur Guido Goeyvaerts)

Een andere aangepaste vorm van Jiu-Jitsu training (Agressie tegengaan met Jiu-Jitsu) wordt eveneens aan de opvoeders en pedagogen van andere medisch pedagogische instituten gedoceerd, met name:
Het Emiliani Instituut te Lokeren
Het Heilig Hart Instituut te Bachte-Maria-Leerne
Het Hagewinde Instituut te Lokeren
Het Bernadette Instituut te Lovendegem
De Gemeenschapsinstelling De Markt te Mol, uitgaande van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Welzijn,Volksgezondheid en Cultuur, fysieke oefening, zelfverdediging en immobilisatie
Het Mariaheem Instituut te Zwalm
Het Ter Wilgen Instituut te Kluisbergen
Het Sint Franciskus Instituut te Roosdaal
Het Bethaniën Instituut te Schoten
Het Medisch Pedagogisch Instituut te Pulderbos
Het Medisch Pedagogisch Instituut te Dilbeek
De Sterre te Clinge (NL)
Het Medisch Pedagogisch Instituut te Middelburg (NL)
Agressie-opleiding Markant, fysieke training voor NOC,ILC, COK (Antwerpen)
Het Onze-Lieve-Vrouw Instituut, Humaniora te Sint-Genesius Rode
Sinds 24 oktober 1976 worden er trainingen gegeven ten voordele van BLOSO. Deze trainingen omvatten:
verdedigings- en omgangstechnieken voor personen die werken met gehandicapten.
Diverse cursussen in samenwerking met de stad Antwerpen
Vanaf 1977 docent aan de het Christus Koning Instituut (Bijzonder Onderwijs) te Sint Job in ’t Goor aan kinderen met leermoeilijkheden. Het betreft hier een aangepaste vorm van Jiu-Jitsu technieken.
Behaalde op 5 maart 1978 te Machelen bij de Belgische nationale Jiu-Jitsu federatie de graad van zwarte gordel 3de dan.
Behaalde op 7 december 1980 te Machelen bij de Belgische nationale Jiu-Jitsu federatie de graad van zwarte gordel 4de dan.
Behaalde op 4 maart 1988 te Brasschaat bij de World Jiu-Jitsu federation de graad zwarte gordel 5de dan.
Sinds 1992 docent Jiu-Jitsu aan het Provinciaal Instituut Lichamelijke Opvoeding (PILO) te Deurne (zondagmorgen)
Rondreis door Japan met bezoek aan verschillende Taiho Jitsu clubs in de zomer van 1992.
Deelname aan verschillende nationale en internationale stages van de W.J.J.F. en andere federaties, o.a. in Hongarije ( Debrecen en Balatonmeer), Engeland, Frankrijk(Charlesville-Mezieres),…
In 1994 deelname aan de Shiatsu Amnon Hyusho Course aan het Yaron Institute.
Behaalde in 1996 de graad van zwarte gordel 6de dan, uitgereikt door Professor J.H.C. Stewart (USA) zwarte gordel 10de dan, Shihan Tomita Seiji (Japan) zwarte gordel 8ste dan en Shihan Tomoharu (Japan) zwarte gordel 7de dan.
Behaalde in 2000 op de internationale stage te Heksel (Limburg) de graad van zwarte gordel 7de dan, uitgereikt door Shihan Bernaschewice.

d) Bijkomende activiteiten.

Docent Jiu-Jitsu aan kinderen met innerlijke spanningen en stoornissen onder leiding van psychiater Ilse Dierckx (MPI Dennenhof te Merksem). Het betreft hier een aangepaste vorm van Jiu-Jitsu in het kader van de bewegingsleer (sinds 1992).
Medewerker aan de Katholieke Universiteit Leuven in samenwerking met docent Heylen en aan de Rijksuniversiteit Gent in samenwerking met Professor Brouckaert en Professor Van Hove, waarbij Jiu-Jitsu als bijzondere scholing gegeven wordt aan de studenten orthopedagogiek.
Medewerker aan de Hogeschool Gent (opleiding orthopedagogie) in samenwerking met Hubert Debunne.
Docent zelfverdediging aan de universiteit van Gent (vakgroep bewegings- en sportwetenschappen, licentie lichamelijke opvoeding) in samenwerking met Professor D. De Clerck en Professor M.Lenoir.
Docent Jiu-Jitsu in verschillende scholen o.a. Mater Dei te Brasschaat,Stella Maris te Merksem, het College Eucharistisch Hart te Essen, St Michiels College te Brasschaat, Gibo Kaart te Brasschaat, St Pieters Instituut te Gent, Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes Instituut te Ekeren.
Docent bijscholing licentiaten en regenten LO voor het gemeenschaps- en vrij onderwijs en dit in samenwerking met het departement leraren opleiding, Professor E. Musch, pedagogisch adviseur Pierette Vereecken en pedagogisch begeleider E. Dehaene.
Docent bijscholing licentiaten en regenten LO voor het secundair onderwijs van het Bisdom Hasselt in samenwerking met Georgette Swinnen, pedagogisch begeleidster.
Docent bijscholing licentiaten en regenten LO voor het secundair onderwijs van het Bisdom Antwerpen in samenwerking met Leen Mertens, pedagogisch begeleidster.
Organisator en docent van Jiu-Jitsu op jaarlijkse sportkampen in binnen- en buitenland (o.a.Tsjechië, Hongarije…)
Sinds 1996 docent en medewerker bij Impuls (centrum voor vorming, training en groepsontwikkeling).
In samenwerking met Dhr. Jef Cavens, coördinator en verantwoordelijke van Ludentia (begeleiding gehandicapten voor het uitoefenen van sport en hobby) wordt in november 2000 een cursus Jiu-Jitsu gegeven aan mensen met een handicap.
Opstarten Jiu-Jitsuschool voor mensen met een handicap te Schoten in het centrum GYM op 4 februari 2001.

LESGEVERS

– Shihan –
Shihan Magda
– Sensei’s –
Sensei Martine
Sensei Tom
Sensei Ronny
Sensei Wim
– Hosa’s –
Hosa Erik
Hosa Luc
Hosa Marjan
Hosa Monique
Hosa Kim
– Sempai’s –
Sempai Didier
Sempai Philippe
Sempai Wouter
– Kohai’s –
Kohai Lesley
Kohai Timothy

SPORTKAMPEN

Er zijn tijdens het seizoen verschillende sportkampen waar de kadetten voor kunnen inschrijven in de dojo’s. De data kan u terugvinden in onze kalender (Menu “Info”->“Agenda”).

Deze sportkampen zijn bedoeld voor 4 tot 14-jarigen, met dagelijks 4 uur training. We trainen van 10 tot 12 en van 13.30 tot 15.30u., tijdens de middagpauze wordt er bij goed weer een uurtje buiten gespeeld.

Tijdens de trainingen worden de kinderen ingedeeld volgens leeftijd en volgens gordel afhankelijk van de oefeningen.

De trainingen zijn vooral gericht op het verbeteren van de valoefeningen, kata’s, yo-technieken, stampen, standen, schouderrollen, en zeker op zelfverdediging. Dus niet zozeer werken in grepen, maar wel oefenen op korte en effectieve afweer van een aanval.

Hoelang je al op de mat staat, heeft geen belang. Er wordt rekening gehouden met je gordel, en als je nog geen ervaring hebt met jiu-jitsu, wordt alles van het begin aangeleerd.

Het sportkamp wordt geleid door onze eigen Shihan, 8e dan jiu-jitsu, en enkele monitors.

AFLEGGINGEN

AKIJAMA-SCHOTEN

Naam Gordel Uur
Andolfi Emilio 6e KYU - 2e helft 00:00
Baert Zeno 5e KYU - 2e helft 00:00
Baert Zoë 4e KYU - 1e helft 00:00
Bammens Erik 1e KYU 00:00
Clarke Nathan 2e KYU 00:00
De Bisschop Berk 6e KYU - 2e helft 00:00
De Hert Laura 6e KYU - 2e helft 00:00
De Winter Siebe 2e KYU 00:00
Dear Elias 6e KYU - 2e helft 00:00
Dear Leila 6e KYU - 2e helft 00:00
Devos Elisabeth Geen Gordel 00:00
Herrebosch Sara 2e KYU 00:00
Hoefnagels Hannelore 5e KYU - 2e helft 00:00
Kerkhofs Connor 6e KYU - 1e helft 00:00
Kerkhofs Maico 6e KYU 00:00
Meerbergen Niels 5e KYU - 1e helft 00:00
Meeusen Gilles 5e KYU - 2e helft 00:00
Neirynck Andy 4e KYU 00:00
Neirynck Xander 5e KYU - 2e helft 00:00
Neirynck Zoë 5e KYU - 2e helft 00:00
Seghers Louise 3e KYU - 1e helft 00:00
Stollenwerk Nick 2e KYU 00:00
Stollenwerk Stef 2e KYU 00:00
Terloo Quinten 6e KYU - 2e helft 00:00
Van den Spiegel Samantha 3e KYU - 1e helft 09:15
Van Linden Lana 5e KYU 00:00
Van Nunen Jorden 6e KYU - 2e helft 00:00
Vandekerckhove Sarah 3e KYU - 1e helft 00:00
Verfaillie Lana 3e KYU - 2e helft 09:00

AKIJAMA-STABROEK

Naam Gordel Uur
Bekaert Xander 6e KYU - 2e helft 00:00
De Clercq Bob 2e KYU 00:00
De Clercq Jiro 4e KYU - 1e helft 00:00
De Clercq Mara 6e KYU - 1e helft 00:00
De Clercq Rune 5e KYU - 1e helft 00:00
De Graaf Dario 6e KYU 00:00
De Pooter Sébastian 5e KYU - 2e helft 00:00
Dias Tcheuga Milarepa 5e KYU 00:00
Emmerechts Mathias 5e KYU - 1e helft 00:00
Eysackers Yannick 6e KYU 00:00
Frijters Annelies Geen Gordel 00:00
Frijters Denise Geen Gordel 00:00
Gijsen Thimo 6e KYU 00:00
Hufkens Timmy 3e KYU - 1e helft 09:00
Johnsen Maxim 5e KYU 09:00
Mol Boris 6e KYU - 2e helft 09:00
Ribbens Nils 6e KYU - 1e helft 00:00
Soetens Jolan 6e KYU - 2e helft 00:00
Springuel Kiara 6e KYU 00:00
Springuel Luna 6e KYU 00:00
Van Aubel Lenn 6e KYU 00:00
van capelle rob 3e KYU - 2e helft 00:00
van capelle Roel 3e KYU - 2e helft 00:00
Van den Broecke Akkila 6e KYU 00:00
Van den Elsacker Kamiel 6e KYU 00:00
Van Engelandt Sara 4e KYU - 1e helft 00:00
Van Loock Arno 5e KYU - 1e helft 00:00
Verbruggen Thomas 5e KYU - 1e helft 00:00
Verdijck Ben 6e KYU 00:00
Vervecken Tom 5e KYU - 1e helft 00:00
Wijnings Jeroen 2e KYU 00:00
Willems Yana 6e KYU - 2e helft 00:00
Wils Frank 3e KYU 09:00

JIU-JITSUCLUB MARIA-TER-HEIDE

Naam Gordel Uur
Brosens Ben 5e KYU - 1e helft 00:00
Brosens Ive 6e KYU 14:00
Conings Lenny 5e KYU - 1e helft 00:00
De Lien Lukas 6e KYU - 2e helft 00:00
Desle Toon 4e KYU - 1e helft 00:00
Diaconu Eduard Andrei 5e KYU - 2e helft 00:00
Dockx Siebe 6e KYU - 2e helft 00:00
Higgins Yoko 6e KYU 00:00
Mous Jent 6e KYU - 2e helft 00:00
Stigter Tom 6e KYU 00:00
Van Boven Danko 5e KYU - 2e helft 09:15
Van der Jonckheyd Alex 5e KYU - 2e helft 00:00
Van der Jonckheyd Celeste 5e KYU - 2e helft 00:00
Van Hauwermeiren Natan 6e KYU - 2e helft 00:00
Van Mechelen Luca 6e KYU - 1e helft 00:00
Van Meervelde Maya 5e KYU - 1e helft 09:10
Verbeeck Tia 5e KYU - 2e helft 00:00
Vercauteren Joran 5e KYU - 2e helft 00:00
Vercauteren Quinten 5e KYU - 2e helft 00:00
Vercauteren Tinne 5e KYU - 2e helft 00:00
Verhofstadt Dave 3e KYU 00:00
Verhofstadt Dean 6e KYU - 2e helft 00:00
Walter Angelina 6e KYU - 2e helft 00:00